Давам съгласието си подадените от мен лични данни, предоставени на „Варна Турист Сервиз”, да бъдат обект на обработка единствено и само за целите на предоставяне на оферта по отправеното запитване за периода на услугата